Net als in 2020 maakte de coronacrisis het ons ook in 2021 soms moeilijk om ons publiek te bereiken, maar tegelijkertijd maakten de ervaringen uit 2020 het ons makkelijker om snel te kunnen schakelen. 

Zo werd de nieuwe productie Recht online gestreamd en hebben we dat moment ook aangegrepen om de DOX Award uit te reiken. Deze award zou eind 2020 al uitgereikt worden tijdens de Club Specials, maar die konden helaas op het laatste moment geen doorgang vinden wegens nieuwe maatregelen. Door de award uit te reiken tijdens de stream, konden we het publiek alsnog deel uit laten maken van dit feestelijke moment.

De onzekerheid bij theaters, poppodia en festivals bleef echter aanwezig. De wisselende coronamaatregelen zorgden ook in 2021 voor een relatief late bekendmaking van live speeldata. Podia werkten niet meer dan drie maanden vooruit. Het publiek was terughoudend. De kaartverkoop kwam vaak pas een aantal dagen van tevoren op gang. Dit en de lage capaciteit die de hele sector het afgelopen jaar gemiddeld mocht hanteren (30 stoelen) heeft ervoor gezorgd dat we vorig jaar al onze marketingstrategieën hebben aangepast en deze ook zijn blijven hanteren in 2021: persberichten en aankondigingen worden nog wel ruim op tijd verzonden, maar grote campagnes starten pas twee weken voor aanvang met de zwaarte op vier dagen voor aanvang.

Er werden 661 activiteiten gerealiseerd waarvan 310 voorstellingen en 351 overige activiteiten. We merkten wel dat er minder animo was voor online streams van producties. Voor onze stream van de voorstelling Recht in april werden 104 streams geregistreerd. Het daadwerkelijke aantal kijkers kan hoger liggen aangezien één stream door meerdere mensen samen bekeken kan zijn vanaf hetzelfde toestel.

Terwijl normaal gesproken vier keer per jaar dansers over de hele wereld naar Utrecht komen om tegen elkaar te battlen in de danscompetitie van The Kulture of Hype&Hope, vond er in 2021 een exclusieve online battle plaats via Instagram. Dansers over de hele wereld deden mee en er werd een top van 32 dansers geselecteerd, die op 9 mei online tegen elkaar hebben gestreden. Een online event waarbij op het hoogtepunt meer dan 7000 toeschouwers online meekeken.  

De live events die wel doorgang konden vinden, leverden gelukkig uiteindelijk alsnog mooie cijfers op. Anne-Fay Kops heeft met Anne-Fay’s Reaspora en REASPORA (de muziektour) ondanks vele annuleringen alsnog 3174 live bezoekers kunnen bereiken bij de voorstellingen die wel door konden gaan, en ook 394 kijkers online bereikt door middel van optredens bij verschillende online platformen.Ook Dashboard van collectief DIEHELEDING heeft ondanks de beperkte capaciteit van 30 stoelen, gedurende de zomerfestivals alsnog 505 bezoekers bereikt. Tot slot heeft ook onze productie Daddy gelukkig nog een aantal van de geplande voorstellingen kunnen spelen: 10 van de 18 geplande speelbeurten konden doorgang vinden.