Een stad verandert en beweegt voortdurend.

Zij is een kloppende hartslag van ervaringen. De heipaal, de trein, het stoplicht. Maar ook de vogels, de wind en het water. Dan nog eens de mensen met hun instrumenten, verbeelding en elektronica. In telkens een andere frequentie vloeien haar ritmes, vormen en culturen samen. De stad is een centrale ontmoetingsplek waar makers, artiesten, denkers en producenten zich telkens weer verzamelen om met elkaars invloeden tot nieuwe ideeën en invalshoeken te komen. Om een eigen gezicht te vormen en een plek te bemachtigen door het uitdragen van a message, a cause, a novelty. Met deze gedachten als leidraad heeft DOX een geheel eigen positie in de stad Utrecht opgebouwd en verbinden we actief de lokale partners om ons heen, zoals gezelschappen, podia, festivals, partner scholen en een kunstvakopleiding.

Theater Utrecht
Theater Utrecht en DOX genieten sinds 2021 van de meerwaarde die de zeer intensieve samenwerking oplevert. DOX en Theater Utrecht zijn het gezicht van De Berenkuil en de Paardenkathedraal. DOX presenteert de Club Specials en de kleine gemonteerde voorstellingen in de Paardenkathedraal. Daarnaast wordt er minstens één nieuwe kleinezaalvoorstelling geprogrammeerd, en om het jaar een grotezaalvoorstelling in coproductie. We ontwikkelen gezamenlijk contextprogrammering rondom de voorstellingen van Theater Utrecht en DOX. We hebben een gezamenlijke afdeling educatie & publiekswerking en realiseren gezamenlijke outreachprojecten: onder andere Voorstelling in de klas, maakweken en cultural hang outs. We proberen de Paardenkathedraal verder te benutten als werk- en speellocatie, maar ook als ontmoetingsplek voor de bewoners van de stad. Er vindt tweewekelijks overleg op directieniveau plaats.

Theaterkwartier
In De Berenkuil en De Paardenkathedraal zijn vier instellingen gehuisvest, die in een heldere rolverdeling samen de belangrijkste producenten zijn van professioneel theater en dans in Utrecht: Theater Utrecht (theater voor volwassenen), DOX (dans/theater voor jongeren), en De Dansers (dans/muziek voor de jeugd) en New Dutch Connection (jeugdbescherming voor vluchteling jongeren).

Worteling in de eigen stedelijke (cultuur)regio
In Utrecht heeft DOX al jaren een unieke positie en hebben we actieve verbindingen met lokale partners. We werkten het afgelopen jaar samen met de Utrechtse collectieven, makers en gezelschappen De Dansers, 155, SHIFFT en Schweigman&. Deze gezelschappen zijn geïnteresseerd in DOX-performers en de werkwijze van DOX.

Lokale podia en festivals
DOX werkt nauw samen met de lokale podia en festivals. We beschouwen zowel Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker/Hoge Woerd, TivoliVredenburg en De Helling als huistheater voor reizende producties, maar ook voor het hiphop dance event als The Kulture of Hype&Hope. Jaarlijks is DOX vaste partner op Tweetakt met een ClubProductie en ook te zien op de Utrechtse edities van Afrovibes en Dancing on the Edge met het internationale uitwisselings- programma. Met De Dansers en Theater Utrecht blijven we in het Theaterkwartier Utrecht werken aan optimaal publieksgebruik van De Paardenkathedraal. Dit theater wordt als makerspodium een bekende plek in Utrecht waar publiek, scholieren, maatschappelijke partners en theatermakers elkaar ontmoeten, delen, cocreëren en betrokken worden bij het onderzoeks- en maakproces dat er plaatsvindt. Ook coproduceren we met Stadsschouwburg Utrecht en Theater Utrecht ‘Theater Na de Dam’, een landelijk eendaags evenement op 4 mei waarbij we stilstaan bij oorlog en vrede in de wereld. Al deze partners ontmoeten elkaar op het Theateroverleg Utrecht. In Amersfoort zijn de Lieve Vrouw, ROC MN en De Flint onze vaste speelplekken.

Wij intensiveren onze relatie en koppelen actief de makers en performers uit ons ontwikkeltraject aan deze podia, en maken ze daarmee tot onze ambassadeurs naar hun achterban. Met Theater Kikker hebben we al concrete afspraken hierover: Onze makers en performers kunnen met korting naar de voorstellingen in Kikker en zijn in ruil daarvoor op o.a. de sociale media actief als ambassadeurs en promotors van de activiteiten op dat podium. De band tussen podium en publiek enerzijds en de makers en performers anderzijds wordt directer, de hechting van de makers en performers met de stad Utrecht wordt groter.

Bij de talentontwikkeling van de makers zijn Productiehuis Theater Rotterdam, Motel Mozaïque, Productiehuis Zeelandia, Conny Janssen Danst, Sample Culture, Korzo en Paradiso Melkweg Productiehuis (PMP) betrokken. Voor internationalisering werken we samen met Batalo East (Oeganda), Nest Collective (Kenia), Afrovibes en Dancing on the Edge. Naast vaste partnerpodia en festivals buiten de regio zoals de Krakeling, De Parade breiden we uit met nieuwe partners: De Meervaart, Parktheater Eindhoven, Lowlands, Oerol en de Nederlandse Dansdagen. Daarnaast was DOX met haar makers het afgelopen jaar te zien op diverse podia, locaties, scholen en festivals, zoals ESNS, Down The Rabbit Hole festival, Paradiso, MOMO; Motel Mozaïque, Grasnapolski, Doornroosje, Oerol, Over het IJ, Theater aan Zee, Club Church, Boulevard festival, Zeeland Nazomerfestival,  Karavaan festival, Het Paard, e.v.a.

Met Oerol zullen wij de komende jaren een doorlopende lijn presenteren met onze opkomende makers en de gevestigde/midcareers zoals Timothy de Gilde, Anne-Fay Kops en LIONSTORM.

Samenwerking onderwijs
Ook scholen hebben uiteraard geleden onder de pandemie. Samenwerkingen zijn op een laag pitje gekomen. Scholen openhouden en regulier onderwijs bieden werd een eerste prioriteit. Gelukkig kon DOX vol kracht geven op de momenten dat ze ruimte voelden want ze wisten ons meteen te vinden.

In de afgelopen jaren werkten we intensief samen met zes VO-partnerscholen in Utrecht: Gerrit Rietveld College, Gregorius college, Cals College, Oosterlicht College, X11, Werkplaats Bilthoven. De uitbreiding, zoals naar ambitie in het kunstenplan, naar meer partnerscholen in de stad en regio is inmiddels ingezet, met voor 2021 de focus op: Kranenburg College, Pouwer, Rientjes Mavo, Rembrandt College en ’t Atrium. En in de omliggende gemeenten: Amadeus Lyceum.

Naast onze VO-partners zijn we stevige partnerships aangegaan met het MBO/ROC. De belangrijkste partner vinden we in het Creative College en ROC MN. Met verschillende opleidingen van deze campus, waaronder de Urban Dans, ACT, en Audiovisuele productie, organiseren we voorstellingsbezoeken, houden gespreksbijeenkomsten en geven we workshops. 

De Hogeschool voor de Kunsten is sinds jaar en dag een nabije partner. Met alle opleidingen hebben we kennismakingen, repetitie- en voorstellingsbezoeken, creëren we stageplekken en zijn we met de studieleiders nauw in gesprek over het onderwijsprofiel en onze artistieke koers. Dit geldt ook steeds meer voor de verbindingen met de Hogeschool Utrecht opleiding Social Work. Studenten van deze opleidingen vinden ons met vragen over de maatschappelijke vraagstukken die in hun curriculum aan de orde komen en regelmatig bezoeken wij de opleiding Social Work en de master Community Development om onze praktijk te koppelen aan de projecten van de studenten.

Maatschappelijke organisaties
Het contact en de samenwerkingen met maatschappelijke organisaties in de stad Utrecht zijn een belangrijke bron van informatie voor wat er speelt op andere zorgdomeinen in de stad. Deze organisaties zijn nu al de oren en ogen in de stad en bevragen ons net zo goed als dat wij hen bevragen over actuele vraagstukken. Onze partners zijn: Jinc, Stichting Het Vergeten Kind, Stichting Jongerenwerk Utrecht, Petje Af, IMC on Tour, Back Up, Singelzicht, Verwey-Jonker Instituut. Hun kennis van kansarmere jongeren in achterstandswijken in Utrecht is van groot belang. Ons educatieaanbod raakt meer een meer bekend bij deze organisaties en dat resulteert in duurzame verbindingen en nieuwe kansen voor deze jongeren.

Wegens de pandemie zijn deze samenwerkingen veelal stil komen te liggen. Er is kennisgemaakt en contact geweest maar tot daadwerkelijke samenwerkingen is het in 2021 helaas nog niet kunnen komen.

PACT Utrecht
Sinds 2017 is DOX verbonden aan PACT Utrecht. PACT Utrecht is een netwerk van Utrechtse cultuurmakers, die met elkaar en binnen de eigen organisaties zoeken naar strategieën om inclusiever te worden. Dat doet het netwerk vanuit de overtuiging dat Utrecht gebaat is bij meer contact tussen verschillende mensen, meer eigenaarschap van diverse groepen en een gedeelde cultuurbeleving. 

De afdeling E&P neemt hier namens DOX zitting aan. Het netwerk van Pact Utrecht bestaat uit medewerkers van Het Huis Utrecht, DOX, TivoliVredenburg, Museum Catharijne Convent, New Dutch Connections, Gemeente Utrecht, ZIMIHC, ROC Midden-Nederland, Insomnio, Operamakers, Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, De Coöperatie, Theater Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht, de Metaal Kathedraal en Catching Cultures Orchestra.